Švédský profil

Rozměry profilů

Palubky se zaoblením určené pro obklady fasád vodorovně. Umožňují dobré stékání vody.
Výroba a třídění dle ČSN EN 14519

Kvalita A/B a C

Vlhkost prodávaných dílců 17% +/- 2%

 

 

Švédský profil - tabulka