Lepené dřevo

Informace

V moderním stavebním světě se stále více používají lepené hranoly:

BSH lepené vrstvené hranoly
POUŽITÍ: střešní konstrukce, nosníky, pohledové střešní hranoly, konstrukce stěn, stavby mostů, zimní zahrady 
SLOŽENÍ: smrk nebo modřín, cinkovaný, vrstveně lepený, hoblovaný, se sraženými hranami 
KVALITA: podle třídění S10, zabarvení modrými nebo červenými pruhy a suché trhliny jsou dovoleny. Rozlišuje se průmyslová a pohledová kvalita 
POVRCH: hrany hoblované ze všech stran 
LEPENÍ: melamino-močovinová pryskiřice odolná proti povětrnostním vlivům podle normy DIN 68 41, EN 301

KVH masivní konstrukční dřevo
KVH je stavební řezané dřevo z jehličnanů. Je to produkt se sledovanou kvalitou a jasně definovanými vlastnostmi. Vyrábí se ve dvou kvalitách - pohledová a nepohledová. KVH jsou používány pro konstrukce, jejichž příčný řez je měřen podle nosnosti. Proto se třídí podle normy DIN 4074-1, třídění jehličnanů podle nosnosti. Vlhkost dřeva KCH je 15% (+- 2%). KVH je vyráběno metodou nekonečného vlysu. Klínová spojení jsou přípustná pro obě kvality. Klínový spoj u KVH neoslabuje příčný řez a nemusí být proto zohledňován při pnutí.
POUŽITÍ: stavební dřevo, rámové a střešní konstrukce
SLOŽENÍ: smrk cinkovaný, není vrstveně lepený, hoblovaný, vysušený
KVALITA: nepohledová a pohledová
POVRCH: čtyřstranně čistě hoblovaný, sražené hrany, přípustné barevné odchylky - modré nebo červené pruhy
LEPENÍ: melaminové lepidlo odolné proti povětrnostním vlivům

DUO-/TRIOBALKEN lepené vrstvené hranoly
Jsou to vrstvené hranoly z jehličnanového dřeva, převážně smrkového. Vznikají slepením dvou, nebo tří jednotlivých lamel se stejným rozměrem průřezu. Vlhkost dřeva DUO-/TRIO je 12% (+- 2%).
Jejich ostatní vlastnosti jsou shodné jako u KVH.
Spárovkové desky Jsou dodávány v dřevinách smrk, borovice, modřín, buk, dub a jiné.